Telefonlinjene er operative igjen

Vår telefoni-leverandør Phonect har i dag hatt problemer på linjene, men nå er alt oppe og går igjen. Vi beklager ulempene dette medførte for våre kunder i morgentimene i dag.

 

09.10.20 kl.12:00.

Oppdaterte takster for fysioterapeuter og psykologer

Fra og med 01.07.20 er det en del endringer i beløpene i takstene for fysioterapeuter og psykologer. Alle våre kunder på FUNN er nå oppdaterte med de nye takstene, så der er det bare å sette opp timer i juli og da skal det være oppdaterte beløp som kommer. Timer som allerede er satt opp og som står med gamle beløp, må «oppfriskes» ved å velge takstene på nytt.

For de av våre kunder som ikke er på FUNN så kan takstfilen lastes ned fra nett, og så oppdateres i Extensor. Oppskriften på hvordan dette gjøres finner dere på denne siden.

Om dere trenger bistand i forbindelse med takstoppdateringen så er det selvfølgelig bare å ta kontakt med oss i Extensor

 

mvh Extensor

Ny versjon av Extensor: 1.32

Extensor lanserer nå ny oppdatering; versjon 1.32.

For detaljert beskrivelse av alle nyheter og feilrettinger som er gjort i Extensor, se versjonsbrev på denne linken.

Nedlasting av den nye versjonen finnes her: http://extensor.no/support/lastned

Vi anbefaler også at dere følger vår installasjonsprosedyre for oppdatering.

Åpningstider julen 2019

Extensor har følgende åpningstider i julen 2019:

 • Mandag 23.12: 08.00 – 12.00
 • Julaften:            Stengt
 • 1.juledag:           Stengt
 • 2.juledag:          Stengt
 • Fredag 27.12:    08.00 – 16.00
 • Mandag 30.12: 08.00 – 16.00
 • Nyttårsaften:    Stengt
 • 1.nyttårsdag:     Stengt

Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og godt nytt år!

Ny versjon av Extensor: 1.31

Extensor lanserer nå ny oppdatering; versjon 1.31.

For detaljert beskrivelse av alle nyheter og feilrettinger som er gjort i Extensor, se versjonsbrev på denne linken.

Nedlasting av den nye versjonen finnes her: http://extensor.no/support/lastned

Vi anbefaler også at dere følger vår installasjonsprosedyre for oppdatering.

Ny versjon av Extensor: 1.30

Extensor lanserer nå ny oppdatering; versjon 1.30.

For kunder som fortsatt kjører på versjon 1.28 så kan man fint oppdatere direkte til 1.30 uten å gå via 1.29.

OBS! I versjon 1.30 er det tatt i bruk en ny utgave av .Net Framework: 4.7.2. Denne MÅ installeres på klienter/servere. Dette medfører at Extensor 05 ikke lengre kan kjøres på Windows 8. 

.Net Framework 4.7.2 kan lastes ned herfra: https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework-runtime

For detaljert beskrivelse av alle nyheter og feilrettinger som er gjort i Extensor, se versjonsbrev på denne linken. For kunder som oppdaterer fra 1.28 anbefaler vi å lese versjonsbrevet til 1.29 også, da det var veldig mye nytt i denne versjonen. I versjon 1.30 er det mindre endringer, men totalt i disse to versjonene er det over 200 små og store endringer.

Nedlasting av den nye versjonen finnes her: http://extensor.no/support/lastned

Vi anbefaler også at dere følger vår installasjonsprosedyre for oppdatering.

Redusert åpningstid support fredag 07.12

På grunn av internt seminar har Extensor redusert åpningstid på supporten fredag 7.desember. Telefonlinjene er åpne fra kl. 08-14. Om du ønsker å kontakte oss etter kl.14, send e-post til support@extensor.no.

Driftskritiske henvendelser vil bli besvart så snart vi har lest e-posten, andre henvendelser blir besvart over helgen. Merk e-posten med «KRITISK» i emnefeltet dersom du mener henvendelsen er driftskritisk, så tar vi kontakt.

Team Extensor

Nye takster fra 1. juli 2018

Oppdaterte takstplakater med takstendringer med virkning fra 1. juli 2018 for fysioterapeuter, kiropraktorer, leger og psykologer er nå tilgjengelig for nedlasting.

Dette skjer på samme metode som før, oppskrift for hvordan man oppdaterer takstplakaten sin finner man på denne linken.

OBS! Om man kjører eldre versjon enn 1.22.2 av Extensor (juni 2015) så må man pga. nytt filformat for takstplakaten også oppdatere Extensor-programmet først.

Har dere spørsmål knyttet til takstoppdateringen kontakt oss på support@extensor.no, evt tlf 755 33 300 – tast 1 for support.

Extensor inviterer til kurs!

I løpet av høsten 2018 skal vi til flere byer i Norge for å holde kurs for alle som jobber i bedriftshelsetjenesten.

Under følger en oversikt over datoer og byer,  send oss evt. en mail til salg@extensor.no for mer informasjon.

 • 28 august – Ålesund
 • 3 september – Bergen
 • 4 september – Stavanger
 • 11 september – Tromsø
 • 12 september – Bodø
 • 2 oktober – Trondheim
 • 16 oktober – Kristiansand
 • 23 oktober – Sandvika/Oslo

GDPR og Extensor

Extensor jobber nå med følgende ift. innføring av GDPR:

 • Vi vil ila den nærmeste tiden sende ut databehandleravtale til våre kunder som enda ikke har dette.
 • Som kunde vil man ila kort tid motta e-post hvor vi trenger at du bekrefter og samtykker til at vi har informasjon/data lagret om deres virksomhet i våre styringssystemer.
 • Som kunde vil man ila kort tid motta e-post hvor vi trenger at du bekrefter og samtykker til å motta informasjon via nyhetsbrev eller pr e-post fra oss.
 • Det vil igangsettes rutiner for sletting av «ikke aktiv» informasjon i våre styringssystemer på data som ikke er relevant for oss pr d.d.

Vi får mange spørsmål om hvordan vi ivaretar blant annet sletting av data/informasjon i våre journalsystemer. Det vesentlige her er å etterleve pasientjournalforskriften med dens føringer for lagring og oppbevaring av pasientsensitive data. Det er viktig å merke seg at innholdet i selve journalsystemet i all hovedsak speiles opp mot normen og de reguleringer/lovpålegg som foreligger her. Innhold i selve journalsystemet kan ikke knyttes til selve reguleringer som GDPR gir, da pasientsensitive data er i en særstilling.

Når det gjelder våre interne rutiner er det viktig å påpeke at Extensor ikke benytter underleverandører som gis tilgang til kundeinformasjon. Vi flytter heller ingen data over til eksterne leverandører som holder til utenfor EU/EØS land.

Pasientjournalsystemet er en liten del av de styringssystemene som databehandlingsansvarlig må implementere i den daglige driften.

Viktige fakta vedrørende GDPR:

 • Tilgangsstyring – omfatter alle bedriftens systemer, men også EPJ
 • Autorisasjonsregister – omfatter alle bedriftens systemer, men også EPJ
 • Hendelsesregistrering – omfatter alle bedriftens systemer, men også EPJ
 • Teknisk sikkerhetsløsning – ligger utenfor EPJ
 • Sikkerhets- og tilbakekopiering – omfatter også EPJ men ligger på utsiden
 • SMS og e-post – omfatter også EPJ men ligger både i og på utsiden
 • Flyttbare medier – ligger utenfor EPJ
 • Plassering av utstyr – ligger utenfor EPJ
 • Sikkerhetsrisikovurdering – ligger utenfor EPJ

Det stilles krav til å benytte systemer med innebygd personvern (Data protection by design and by default). Med Extensor kan man være trygg på at virksomheten er i stand til å etterkomme alle kravene som det eksisterende og nye regelverk stiller til informasjons-sikkerheten. Med korrekt bruk og oppsett av Extensor, har vi i flere år etterkommet de kravene som i dag stilles i Norge. Dette ved: tilgangsstyring, rollen som gir autorisasjon, innlogg via personlige bruker, autorisasjonsregister, hendelsesregistrering/logging, samtykke ved mottakelse på SMS og E-post, bruk av databehandleravtale mellom partene, pasientrettigheter er ivaretatt ved innsyn, utskrift, retting/sletting, sperring og oppheving av sperring, permanent sletting (i tilfeller hvor dette er påkrevd) og reservasjon av innsyn.

Har du spørsmål vedrørende GDPR utover dette kan dere kontakte oss på support@extensor.no