Begrenset support fredag 6.desember

05.12.19

På grunn av internt arrangement har Extensor begrenset tilgjengelighet fredag 6.desember. Telefonlinjene vil være stengt fra kl.12 og ut dagen. Ønsker du å kontakte oss etter kl.12 -> send e-post til support@extensor.no. Driftskritiske henvendelser vil bli raskt besvart, andre henvendelser blir besvart over helgen. Merk e-posten med «KRITISK» i emnefeltet dersom du mener henvendelsen er driftskritisk, så tar vi kontakt.

Team Extensor

Ny versjon av Extensor: 1.31

Extensor lanserer nå ny oppdatering; versjon 1.31.

For detaljert beskrivelse av alle nyheter og feilrettinger som er gjort i Extensor, se versjonsbrev på denne linken.

Nedlasting av den nye versjonen finnes her: http://extensor.no/support/lastned

Vi anbefaler også at dere følger vår installasjonsprosedyre for oppdatering.

Ny versjon av Extensor: 1.30

Extensor lanserer nå ny oppdatering; versjon 1.30.

For kunder som fortsatt kjører på versjon 1.28 så kan man fint oppdatere direkte til 1.30 uten å gå via 1.29.

OBS! I versjon 1.30 er det tatt i bruk en ny utgave av .Net Framework: 4.7.2. Denne MÅ installeres på klienter/servere. Dette medfører at Extensor 05 ikke lengre kan kjøres på Windows 8. 

.Net Framework 4.7.2 kan lastes ned herfra: https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework-runtime

For detaljert beskrivelse av alle nyheter og feilrettinger som er gjort i Extensor, se versjonsbrev på denne linken. For kunder som oppdaterer fra 1.28 anbefaler vi å lese versjonsbrevet til 1.29 også, da det var veldig mye nytt i denne versjonen. I versjon 1.30 er det mindre endringer, men totalt i disse to versjonene er det over 200 små og store endringer.

Nedlasting av den nye versjonen finnes her: http://extensor.no/support/lastned

Vi anbefaler også at dere følger vår installasjonsprosedyre for oppdatering.

Redusert åpningstid support fredag 07.12

På grunn av internt seminar har Extensor redusert åpningstid på supporten fredag 7.desember. Telefonlinjene er åpne fra kl. 08-14. Om du ønsker å kontakte oss etter kl.14, send e-post til support@extensor.no.

Driftskritiske henvendelser vil bli besvart så snart vi har lest e-posten, andre henvendelser blir besvart over helgen. Merk e-posten med «KRITISK» i emnefeltet dersom du mener henvendelsen er driftskritisk, så tar vi kontakt.

Team Extensor

Nye takster fra 1. juli 2018

Oppdaterte takstplakater med takstendringer med virkning fra 1. juli 2018 for fysioterapeuter, kiropraktorer, leger og psykologer er nå tilgjengelig for nedlasting.

Dette skjer på samme metode som før, oppskrift for hvordan man oppdaterer takstplakaten sin finner man på denne linken.

OBS! Om man kjører eldre versjon enn 1.22.2 av Extensor (juni 2015) så må man pga. nytt filformat for takstplakaten også oppdatere Extensor-programmet først.

Har dere spørsmål knyttet til takstoppdateringen kontakt oss på support@extensor.no, evt tlf 755 33 300 – tast 1 for support.

Extensor inviterer til kurs!

I løpet av høsten 2018 skal vi til flere byer i Norge for å holde kurs for alle som jobber i bedriftshelsetjenesten.

Under følger en oversikt over datoer og byer,  send oss evt. en mail til salg@extensor.no for mer informasjon.

 • 28 august – Ålesund
 • 3 september – Bergen
 • 4 september – Stavanger
 • 11 september – Tromsø
 • 12 september – Bodø
 • 2 oktober – Trondheim
 • 16 oktober – Kristiansand
 • 23 oktober – Sandvika/Oslo

GDPR og Extensor

Extensor jobber nå med følgende ift. innføring av GDPR:

 • Vi vil ila den nærmeste tiden sende ut databehandleravtale til våre kunder som enda ikke har dette.
 • Som kunde vil man ila kort tid motta e-post hvor vi trenger at du bekrefter og samtykker til at vi har informasjon/data lagret om deres virksomhet i våre styringssystemer.
 • Som kunde vil man ila kort tid motta e-post hvor vi trenger at du bekrefter og samtykker til å motta informasjon via nyhetsbrev eller pr e-post fra oss.
 • Det vil igangsettes rutiner for sletting av «ikke aktiv» informasjon i våre styringssystemer på data som ikke er relevant for oss pr d.d.

Vi får mange spørsmål om hvordan vi ivaretar blant annet sletting av data/informasjon i våre journalsystemer. Det vesentlige her er å etterleve pasientjournalforskriften med dens føringer for lagring og oppbevaring av pasientsensitive data. Det er viktig å merke seg at innholdet i selve journalsystemet i all hovedsak speiles opp mot normen og de reguleringer/lovpålegg som foreligger her. Innhold i selve journalsystemet kan ikke knyttes til selve reguleringer som GDPR gir, da pasientsensitive data er i en særstilling.

Når det gjelder våre interne rutiner er det viktig å påpeke at Extensor ikke benytter underleverandører som gis tilgang til kundeinformasjon. Vi flytter heller ingen data over til eksterne leverandører som holder til utenfor EU/EØS land.

Pasientjournalsystemet er en liten del av de styringssystemene som databehandlingsansvarlig må implementere i den daglige driften.

Viktige fakta vedrørende GDPR:

 • Tilgangsstyring – omfatter alle bedriftens systemer, men også EPJ
 • Autorisasjonsregister – omfatter alle bedriftens systemer, men også EPJ
 • Hendelsesregistrering – omfatter alle bedriftens systemer, men også EPJ
 • Teknisk sikkerhetsløsning – ligger utenfor EPJ
 • Sikkerhets- og tilbakekopiering – omfatter også EPJ men ligger på utsiden
 • SMS og e-post – omfatter også EPJ men ligger både i og på utsiden
 • Flyttbare medier – ligger utenfor EPJ
 • Plassering av utstyr – ligger utenfor EPJ
 • Sikkerhetsrisikovurdering – ligger utenfor EPJ

Det stilles krav til å benytte systemer med innebygd personvern (Data protection by design and by default). Med Extensor kan man være trygg på at virksomheten er i stand til å etterkomme alle kravene som det eksisterende og nye regelverk stiller til informasjons-sikkerheten. Med korrekt bruk og oppsett av Extensor, har vi i flere år etterkommet de kravene som i dag stilles i Norge. Dette ved: tilgangsstyring, rollen som gir autorisasjon, innlogg via personlige bruker, autorisasjonsregister, hendelsesregistrering/logging, samtykke ved mottakelse på SMS og E-post, bruk av databehandleravtale mellom partene, pasientrettigheter er ivaretatt ved innsyn, utskrift, retting/sletting, sperring og oppheving av sperring, permanent sletting (i tilfeller hvor dette er påkrevd) og reservasjon av innsyn.

Har du spørsmål vedrørende GDPR utover dette kan dere kontakte oss på support@extensor.no

Internmøte

Oppdatering: Da er møtet unnagjort og vi klare på tråden igjen allerede fra kl. 13:10.

Grunnet et internmøte så er supporttelefonen dessverre ubemannet fra kl.12-14 i dag 7.mai 2018. Send gjerne inn saker til support@extensor.no så håndterer vi så raskt vi er på plass igjen.

Mvh oss i Extensor Support/Teknisk

 

Versjon 1.28.20 er lansert

Extensor lanserer nå ny oppdatering; versjon 1.28.20. Den viktigste endringen i denne versjonen er at vi har rettet et avvik som gjorde at en programprosess ikke lukket seg ved avslutning av programmet, noe som igjen kunne gi heng og treghet for andre innloggede brukere.

Vi har også korrigert en del feilaktige Helfo-varsler, samt at vi introduserer en helt ny funksjonalitet for å koble journalelementer (notater, tester, audiometri m.m.) opp mot konsultasjoner.

For detaljert beskrivelse av alle nyheter og feilrettinger som er gjort, se versjonsbrevet for versjon 1.28.20 på denne linken.

Nedlasting av den nye versjonen finnes her: http://extensor.no/support/lastned

Vi anbefaler også at dere følger vår installasjonsprosedyre for oppdatering.

De av våre kunder som har Extensor Online via Funn må kontakte Funn for å avtale dato for oppdatering; http://www.funn.no/support/

Nytt år, ny versjon

Extensor lanserte i romjulen ny oppdatering til versjon 1.28.10. Dette er den mest innholdsrike oppdateringen vi noen gang har lansert, med mye ny funksjonalitet samt forbedringer og feilfiks.

For klinikkmarkedet er det mye nytt, bl.a. i Gruppe-modul, Planlegger og Helfo. Siden henvisningskravet til fysioterapeuter nå er bortfalt, blir det betydelige strukturelle endringer knyttet til Helfo-oppgjøret. Slik vi ser det blir Helfo-oppgjøret mye enklere som følge av at henvisninger ikke er en faktor lengre.

For detaljert beskrivelse av alle nyheter og feilfiks som er gjort, se versjonsbrevet som nå ligger ute på våre nettsider, på denne linken.

De av våre kunder som har Extensor Online via Funn må kontakte Funn for å avtale dato for oppdatering; http://www.funn.no/support/.

Versjon 1.28.10 lastes ned fra denne linken: Extensor versjon 1.28.10

Vi anbefaler at dere leser installasjonsprosedyren før oppdatering gjøres.