Nye fysioterapitakster fra 1.oktober

Med virkning fra 1.oktober er det endringer i fysioterapi-takstplakaten. Kort oppsummert er det disse endringene som trer i kraft:

 • Takstene A2a-f utgår, og blir erstattet av de nye takstene A3a og A3b.
 • Ny takst: A4 – enkel pasientkontakt

Takst A3b er en takst som kan gjentas opptil 6 ganger på samme konsultasjon. For å kunne registrere gjentatt bruk av taksten må man markere dette med stjernetegn + antall repetisjoner bak taksten. Dette skriver man inn bak selve taksten i regningskortet. Hvis man har en 60 minutters konsultasjon setter man opp dette slik: A3a, A3b*4.

Da vises dette slik i regningskortet.

Fra neste versjon av Extensor vil man også kunne repetere A3b-taksten ved å velge taksten gjentatte ganger fra takstplakaten, på lik linje med f.eks A8b og A9b.

For de av våre fysioterapeut-kunder som er på Funn / Extensor Online så vil vi legge inn den nye takstplakaten i løpet av helgen 28.-30.09, slik at takstene er klare til bruk fra mandag 1.oktober.

Kunder som som kjører lokal installasjon av Extensor kan kjøre takstoppdateringen manuelt fra mandag morgen. Oppskrift på hvordan takstoppdateringen gjøres finner man ved å gå til denne siden, og trykke på «Hvordan oppdaterer jeg takstplakaten i Extensor05?»

Har dere spørsmål til denne takstoppdateringen er det bare å ta kontakt med oss!

Nye takster fra 1. juli 2018

Oppdaterte takstplakater med takstendringer med virkning fra 1. juli 2018 for fysioterapeuter, kiropraktorer, leger og psykologer er nå tilgjengelig for nedlasting.

Dette skjer på samme metode som før, oppskrift for hvordan man oppdaterer takstplakaten sin finner man på denne linken.

OBS! Om man kjører eldre versjon enn 1.22.2 av Extensor (juni 2015) så må man pga. nytt filformat for takstplakaten også oppdatere Extensor-programmet først.

Har dere spørsmål knyttet til takstoppdateringen kontakt oss på support@extensor.no, evt tlf 755 33 300 – tast 1 for support.

Extensor inviterer til kurs!

I løpet av høsten 2018 skal vi til flere byer i Norge for å holde kurs for alle som jobber i bedriftshelsetjenesten.

Under følger en oversikt over datoer og byer,  send oss evt. en mail til salg@extensor.no for mer informasjon.

 • 28 august – Ålesund
 • 3 september – Bergen
 • 4 september – Stavanger
 • 11 september – Tromsø
 • 12 september – Bodø
 • 2 oktober – Trondheim
 • 16 oktober – Kristiansand
 • 23 oktober – Sandvika/Oslo

GDPR og Extensor

Extensor jobber nå med følgende ift. innføring av GDPR:

 • Vi vil ila den nærmeste tiden sende ut databehandleravtale til våre kunder som enda ikke har dette.
 • Som kunde vil man ila kort tid motta e-post hvor vi trenger at du bekrefter og samtykker til at vi har informasjon/data lagret om deres virksomhet i våre styringssystemer.
 • Som kunde vil man ila kort tid motta e-post hvor vi trenger at du bekrefter og samtykker til å motta informasjon via nyhetsbrev eller pr e-post fra oss.
 • Det vil igangsettes rutiner for sletting av «ikke aktiv» informasjon i våre styringssystemer på data som ikke er relevant for oss pr d.d.

Vi får mange spørsmål om hvordan vi ivaretar blant annet sletting av data/informasjon i våre journalsystemer. Det vesentlige her er å etterleve pasientjournalforskriften med dens føringer for lagring og oppbevaring av pasientsensitive data. Det er viktig å merke seg at innholdet i selve journalsystemet i all hovedsak speiles opp mot normen og de reguleringer/lovpålegg som foreligger her. Innhold i selve journalsystemet kan ikke knyttes til selve reguleringer som GDPR gir, da pasientsensitive data er i en særstilling.

Når det gjelder våre interne rutiner er det viktig å påpeke at Extensor ikke benytter underleverandører som gis tilgang til kundeinformasjon. Vi flytter heller ingen data over til eksterne leverandører som holder til utenfor EU/EØS land.

Pasientjournalsystemet er en liten del av de styringssystemene som databehandlingsansvarlig må implementere i den daglige driften.

Viktige fakta vedrørende GDPR:

 • Tilgangsstyring – omfatter alle bedriftens systemer, men også EPJ
 • Autorisasjonsregister – omfatter alle bedriftens systemer, men også EPJ
 • Hendelsesregistrering – omfatter alle bedriftens systemer, men også EPJ
 • Teknisk sikkerhetsløsning – ligger utenfor EPJ
 • Sikkerhets- og tilbakekopiering – omfatter også EPJ men ligger på utsiden
 • SMS og e-post – omfatter også EPJ men ligger både i og på utsiden
 • Flyttbare medier – ligger utenfor EPJ
 • Plassering av utstyr – ligger utenfor EPJ
 • Sikkerhetsrisikovurdering – ligger utenfor EPJ

Det stilles krav til å benytte systemer med innebygd personvern (Data protection by design and by default). Med Extensor kan man være trygg på at virksomheten er i stand til å etterkomme alle kravene som det eksisterende og nye regelverk stiller til informasjons-sikkerheten. Med korrekt bruk og oppsett av Extensor, har vi i flere år etterkommet de kravene som i dag stilles i Norge. Dette ved: tilgangsstyring, rollen som gir autorisasjon, innlogg via personlige bruker, autorisasjonsregister, hendelsesregistrering/logging, samtykke ved mottakelse på SMS og E-post, bruk av databehandleravtale mellom partene, pasientrettigheter er ivaretatt ved innsyn, utskrift, retting/sletting, sperring og oppheving av sperring, permanent sletting (i tilfeller hvor dette er påkrevd) og reservasjon av innsyn.

Har du spørsmål vedrørende GDPR utover dette kan dere kontakte oss på support@extensor.no

Internmøte

Oppdatering: Da er møtet unnagjort og vi klare på tråden igjen allerede fra kl. 13:10.

Grunnet et internmøte så er supporttelefonen dessverre ubemannet fra kl.12-14 i dag 7.mai 2018. Send gjerne inn saker til support@extensor.no så håndterer vi så raskt vi er på plass igjen.

Mvh oss i Extensor Support/Teknisk

 

Versjon 1.28.20 er lansert

Extensor lanserer nå ny oppdatering; versjon 1.28.20. Den viktigste endringen i denne versjonen er at vi har rettet et avvik som gjorde at en programprosess ikke lukket seg ved avslutning av programmet, noe som igjen kunne gi heng og treghet for andre innloggede brukere.

Vi har også korrigert en del feilaktige Helfo-varsler, samt at vi introduserer en helt ny funksjonalitet for å koble journalelementer (notater, tester, audiometri m.m.) opp mot konsultasjoner.

For detaljert beskrivelse av alle nyheter og feilrettinger som er gjort, se versjonsbrevet for versjon 1.28.20 på denne linken.

Nedlasting av den nye versjonen finnes her: http://extensor.no/support/lastned

Vi anbefaler også at dere følger vår installasjonsprosedyre for oppdatering.

De av våre kunder som har Extensor Online via Funn må kontakte Funn for å avtale dato for oppdatering; http://www.funn.no/support/

Åpningstider påsken 2018

Extensor har følgende åpningstider i påsken:

 • Mandag 26.03: 08.00 – 16.00
 • Tirsdag 27.03: 08.00 – 16.00
 • Onsdag 28.03: 08.00 – 12.00
 • Skjærtorsdag: Stengt
 • Langfredag: Stengt
 • 2.påskedag: Stengt

Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god påske!

God påske

Nytt år, ny versjon

Extensor lanserte i romjulen ny oppdatering til versjon 1.28.10. Dette er den mest innholdsrike oppdateringen vi noen gang har lansert, med mye ny funksjonalitet samt forbedringer og feilfiks.

For klinikkmarkedet er det mye nytt, bl.a. i Gruppe-modul, Planlegger og Helfo. Siden henvisningskravet til fysioterapeuter nå er bortfalt, blir det betydelige strukturelle endringer knyttet til Helfo-oppgjøret. Slik vi ser det blir Helfo-oppgjøret mye enklere som følge av at henvisninger ikke er en faktor lengre.

For detaljert beskrivelse av alle nyheter og feilfiks som er gjort, se versjonsbrevet som nå ligger ute på våre nettsider, på denne linken.

De av våre kunder som har Extensor Online via Funn må kontakte Funn for å avtale dato for oppdatering; http://www.funn.no/support/.

Versjon 1.28.10 lastes ned fra denne linken: Extensor versjon 1.28.10

Vi anbefaler at dere leser installasjonsprosedyren før oppdatering gjøres.

Extensor leverer til regjeringen!

Det er med glede og stolthet vi nå kan ønske Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganiasjon (DSS) velkommen som kunde. DSS leverer bedriftshelsetjeneste til regjeringen, og kravet til kvalitet og sikkerhet har derfor vært meget høyt i utvelgelsesprosessen blant EPJ-leverandørene. Gjennom forprosjekt og kvalitetssikring har dette vært Extensors hittil mest omfattende prosjekt hva sikkerhetsnivå angår, og vi er stolte over å ha gjennomført prosjektet og nå se at DSS tar Extensor i bruk i daglig drift.

Vi ser frem til et spennende samarbeid, og ønsker brukere og administrasjon hos DSS velkommen til Extensor!

 

Bilde: Prosjektdeltakerne fra Extensor og DSS: Daniel Gjestvang (prosjektleder Extensor), Frode Ludviksen (teknisk sjef Extensor), Liv Berit Kvale (bedriftssykepleier DSS) og Ken-Aksel Kristoffersen (prosjektleder DSS)

 

 

16.09.17 RM

Versjon 1.27 er lansert

Extensor versjon 1.27.3 er nå ferdigstilt og lagt ut for nedlastning fra nett. Dette er en versjon som går ut til alle våre kunder.

I denne versjonen er det blant annet disse endringene:

 • Mulighet for å lage egne felter i aktivitetsregistreringen (BHT)
 • Mulighet for å definere felter (i aktivitetsregistreringen) som obligatoriske
 • Mulig å låse opp og redigere lagret Epikrise (blankett), på lik linje med notater og dokumenter
 • Diverse fiks og justeringer i NPR og NPR-BKM

Komplett versjonsbrev med utfyllende informasjon om alt av nyheter og endringer ligger på denne siden.

Husk alltid å ta backup før du oppdaterer. Som en generell rutine anbefaler vi ukentlig (helst daglig) sikkerhetskopiering av Extensor-databasen, samt før man oppdaterer Extensor 05.

Er dere usikre på hvordan sikkerhetskopiering gjøres, kan dere laste ned en beskrivelse på dette herfra.

Vi anbefaler at dere leser installasjonsprosedyren før oppdatering gjøres.

Programversjonen kan lastes ned direkte fra denne linken: Extensor versjon 1.27.3

Kunder som kjører Extensor via Extensor Online må kontakte Funn IT for å avtale tidspunkt for oppdatering (helpdesk@funnit.no).