Extensor leverer til regjeringen!

Det er med glede og stolthet vi nå kan ønske Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganiasjon (DSS) velkommen som kunde. DSS leverer bedriftshelsetjeneste til regjeringen, og kravet til kvalitet og sikkerhet har derfor vært meget høyt i utvelgelsesprosessen blant EPJ-leverandørene. Gjennom forprosjekt og kvalitetssikring har dette vært Extensors hittil mest omfattende prosjekt hva sikkerhetsnivå angår, og vi er stolte over å ha gjennomført prosjektet og nå se at DSS tar Extensor i bruk i daglig drift.

Vi ser frem til et spennende samarbeid, og ønsker brukere og administrasjon hos DSS velkommen til Extensor!

 

Bilde: Prosjektdeltakerne fra Extensor og DSS: Daniel Gjestvang (prosjektleder Extensor), Frode Ludviksen (teknisk sjef Extensor), Liv Berit Kvale (bedriftssykepleier DSS) og Ken-Aksel Kristoffersen (prosjektleder DSS)

 

 

16.09.17 RM

Versjon 1.27 er lansert

Extensor versjon 1.27.3 er nå ferdigstilt og lagt ut for nedlastning fra nett. Dette er en versjon som går ut til alle våre kunder.

I denne versjonen er det blant annet disse endringene:

  • Mulighet for å lage egne felter i aktivitetsregistreringen (BHT)
  • Mulighet for å definere felter (i aktivitetsregistreringen) som obligatoriske
  • Mulig å låse opp og redigere lagret Epikrise (blankett), på lik linje med notater og dokumenter
  • Diverse fiks og justeringer i NPR og NPR-BKM

Komplett versjonsbrev med utfyllende informasjon om alt av nyheter og endringer ligger på denne siden.

Husk alltid å ta backup før du oppdaterer. Som en generell rutine anbefaler vi ukentlig (helst daglig) sikkerhetskopiering av Extensor-databasen, samt før man oppdaterer Extensor 05.

Er dere usikre på hvordan sikkerhetskopiering gjøres, kan dere laste ned en beskrivelse på dette herfra.

Vi anbefaler at dere leser installasjonsprosedyren før oppdatering gjøres.

Programversjonen kan lastes ned direkte fra denne linken: Extensor versjon 1.27.3

Kunder som kjører Extensor via Extensor Online må kontakte Funn IT for å avtale tidspunkt for oppdatering (helpdesk@funnit.no).

 

Åpningstider påsken 2017

Extensor har følgende åpningstider i påsken:

  • Mandag 10.04: 08.00 – 16.00
  • Tirsdag 11.04: 08.00 – 16.00
  • Onsdag 12.04: 08.00 – 12.00
  • Skjærtorsdag: Stengt
  • Langfredag: Stengt
  • 2.påskedag: Stengt

Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god påske!

God påske

Driftsmelding torsdag 30.03.17

Kl.10.01:

Alle systemer er nå oppe og går igjen!

Kl.09.00:

Våre telefon- og mailsystemer er nede. Funn IT jobber med å utbedre dette, vi håper å være kjapt oppe igjen!
Våre kunder som er på Funn ITs plattform kan også oppleve problemer med tilkoblingen nå, men vi satser på at det løser seg snart.

Versjon 1.25.17 er lansert!

Vi har nå lansert versjon 1.25.17. Dette er en versjon som i hovedsak inneholder forbedringer og feilfiks knyttet til innrapportering av egenandeler opp mot frikort 2. Dette er først og fremst rettet mot rehab-sektoren, men også klinikkmarkedet.

E-post med mer info om endringene er sendt til berørte virksomheter. Har du ikke mottatt denne e-posten så er det bare å kontakte Extensor på support@extensor.no, så får du mer informasjon.

Husk alltid å ta backup før du oppdaterer. Som en generell rutine anbefaler vi at dere ukentlig (helst daglig) sikkerhetskopierer Extensor-databasen, samt hver gang før dere installerer programoppdatering av Extensor 05.

Er dere usikre på hvordan sikkerhetskopiering gjøres, kan dere laste ned en beskrivelse på dette herfra.

Last ned og installer

Versjon 1.25.17 lastes ned fra denne linken: Extensor versjon 1.25.

Vi anbefaler at dere leser installasjonsprosedyren før oppdatering gjøres.

Usikker? Kontakt Extensor

Har dere spørsmål knyttet til ny versjon og oppdatering, kan dere ta kontakt med vår supportavdeling og få svar på det dere lurer på. Dere kan også finne svar på vanlige spørsmål på vår FAQ-side, hvor vi har en egen seksjon for Installering og oppdatering.

Vær også obs på at Extensor kan gjøre oppdateringen for deg, som en konsulenttjeneste. For mange er dette en god løsning; oppdateringen blir gjort raskt, trygt og billigst mulig.

OBS! De som kjører Extensor via Extensor Online må bestille oppdatering fra Funn IT (helpdesk@funnit.no).

Extensor på Facebook

Fremover kommer vi til å bruke facebook-sidene våre mer aktivt. Lik oss gjerne der, så får dere interessante linker og nyheter, tips og triks og kanskje en og annen overraskelse.

Ny versjon av Extensor!

Extensor slipper nå versjon 1.25.10.

Den forrige versjonen av 1.25 har vist seg å være litt ustabil, så vi lanserer nå en gjennomtestet versjon som samtidig inneholder flere nyheter. For Rehab-sektoren er det blant annet nå tilrettelagt for automatisering av Egenandelstak 2 og innrapportering via NPR Behandlerkravmelding. For våre BHT-kunder kan vi tilby en solid oppgradering av aktivitetsregistreringen, mens klinikkmarkedet får en enda mer solid Helfo-modul, tilpasset for elektronisk innsending via Norsk Helsenett. Dette i tillegg til diverse andre forbedringer og en og annen feilretting.

Hva som er nytt kan dere lese i versjonsbrevet, som dere finner på denne linken.

Husk alltid å ta backup før du oppdaterer. Som en generell rutine anbefaler vi at dere ukentlig (helst daglig) sikkerhetskopierer Extensor-databasen, samt hver gang før dere installerer programoppdatering av Extensor 05.

Er dere usikre på hvordan sikkerhetskopiering gjøres, kan dere laste ned en beskrivelse på dette herfra.

 

Last ned og installer

Versjon 1.25.10 lastes ned fra denne linken: Extensor versjon 1.25.

Vi anbefaler at dere leser installasjonsprosedyren før oppdatering gjøres.

 

Usikker? Kontakt Extensor

Har dere spørsmål knyttet til ny versjon og oppdatering, kan dere ta kontakt med vår supportavdeling og få svar på det dere lurer på. Dere kan også finne svar på vanlige spørsmål på vår FAQ-side, hvor vi har en egen seksjon for Installering og oppdatering.

Vær også obs på at Extensor kan gjøre oppdateringen for deg, som en konsulenttjeneste. For mange er dette en god løsning; oppdateringen blir gjort raskt, trygt og billigst mulig.

OBS! De som kjører Extensor via Extensor Online må bestille oppdatering fra Funn IT (helpdesk@funnit.no).

 

Extensor på Facebook

Fremover kommer vi til å bruke facebook-sidene våre mer aktivt. Lik oss gjerne der, så får dere interessante linker og nyheter, tips og triks og kanskje en og annen overraskelse.

Bodøselskapet hjemkjøpt!

Les artikkelen om oss i Avisa Nordland

28.01.2017 FL

 

Kjære Extensor kunde

Bemanning og drift i Extensor har i den siste tiden vært sterkt redusert pga sykdom hos nøkkelpersoner i selskapet. Dette har igjen ført til at vi ikke har vært tilgjengelige nok for våre kunder. Dette er svært beklagelig. Situasjonen er nå løst, og nøkkelpersoner er tilbake i sin vante posisjoner.  En Bodøbasert investorgruppe har fra og med i dag overtatt aksjemajoriteten i Extensor AS gjennom kjøp av PLM Holding AS aksjepost i Extensor AS.

 

Den nye majoritetseieren vil sammen med de opprinnelige gründerne og selskapets øvrige ansatte utvikle selskapet videre, og sørge for at våre kunder får den oppmerksomhet og service som de fortjener. Det vil naturlig nok være mange innrapporterte saker, og prosjekter som nå skal ferdigstilles ila kort tid. Arbeidet med å strukturere dette er igangsatt og vi forventer raskt å være over i tilnærmet normal drift igjen. Vi vil ila kort tid også lansere en ny versjon av Extensor som imøtekommer myndighetskrav for de kunder hvor dette gjelder.

 

Selskapet er fra og med i dag i full drift, og alle ansatte er nå tilbake på jobb. Fra og med 24. Januar 2017 vil Børge Johansen ta over som daglig leder av selskapet, og ny styreleder vil være Svenn Are Jenssen.

 

Eventuelle spørsmål knyttet til eierskiftet kan rettes til:

 

Daglig leder Børge Johansen telefon 95 02 77 79, eller send meg en e-post på borge@extensor.no

Styreleder Svenn Are Jenssen telefon 91 51 88 14

 

Dette har vært en svært utfordrende tid for kunder og ansatte i Extensor. Vi vil takke våre kunder for å ha vist oss tålmodighet i en krevende tid, og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet. Vi vil nå jobbe hardt for at kundesaker løses så raskt som mulig.

 

24.01.2017 FL

Egenandelstak 2 – Ny versjon

I forbindelse med automatisering av egenandelstak 2 fra 1. januar 2017, lanseres versjon 1.25 av Extensor.

Det er i første omgang kun rehabiliteringsinstitusjoner, fysioterapeuter og andre som er berørt av regelendringene relatert til døgn- og dagbehandling, fjerning av sykdomslisten og heving av aldersgrensen for fritak fra egenandeler som må oppdatere til versjon 1.25.

Vi har tidligere meldt at det for fysioterapeuter er tilstrekkelig å oppdatere takstene, jf. veiledning til oppdatering av nye takster i nyhetssak fra 28.12.2016. Disse bør nå oppdatere til versjon 1.25.3 for fjerning av sykdomslisten for full refusjon som utløp fra nyttår, samt heving av aldersgrensen for fritak fra egenandeler fra 12 til 16 år.

For Rehabiliteringsinstitusjoner vil den elektroniske innrapporteringen av egenandelene erstatte dagens papirbaserte innrapportering av fakturaer til Helseforetakene. For rehabilitering er det fastsatt egen takstplakat med egne takster for egenandelene ved døgn- og dagbehandling. Se veiledning til oppdatering til nye takster i nyhetssak fra 28.12.2016.

Oppdatering til versjon 1.25.3 finner man på denne linken.

Videre er det viktig å sette seg inn i følgende veiledninger:
(Disse finner du også under «Opplæring\Brukermanualer»)

Nye takster fra 1.januar 2017

Oppdaterte takstplakater med takstendringer med virkning fra 1.januar 2017 for fysioterapeuter, kiropraktorer og poliklinikk/POLK er nå tilgjengelig for nedlasting.

Takster for rehabiliteringsinstitusjoner er også tilgjengelige, men disse krever nyeste versjon 1.25.0 av Extensor 05 som vil bli gjort tilgjengelig innen kort tid.

Oppskrift for hvordan man oppdaterer takstplakaten sin finner man på denne linken.

OBS! Pga. nytt filformat i takstplakaten så må man ha versjon 1.22.2 eller nyere av Extensor 05 for å oppdatere takstplakaten.

Har dere spørsmål knyttet til takstoppdateringen kontakt oss på support@extensor.no, evt tlf 755 33 300 – tast 1 for support.