Nye takster fra 1.juli 2016

For mange faggrupper kommer det takstendringer med virkning fra 1.juli 2016. Vi har nå lagt ut oppdaterte takstplakater for de det gjelder, bl.a. leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktorer m.m.

Oppskrift for hvordan man oppdaterer takstplakaten sin finner man på denne linken.
OBS#1! Pga nytt filformat i takstplakaten så må man ha versjon 1.23.5 eller nyere av Extensor for å oppdatere takstplakaten.

OBS#2! For fysioterapeuter er det omfattende endringer i takstplakaten. Et par av disse påvirker funksjonaliteten knyttet til Helfo-kontrollen på en måte som gjør at det må gjøres endringer i programkoden. Vi jobber med å få dette på plass, og regner med å ha dette klart i løpet av juli måned. Ny versjon og link til nedlastning vil bli sendt ut til alle når denne er klar. Rent konkret gjelder dette disse takstene:

  • Takst C33 utvides til å gjelder for inntil 6 barn, og splittes i to takster, C33a for de første tre og C33b for de neste tre
  • Takst A10 kan benytte for alle pasienter, ikke bare honorartakstpasienter

Disse to takstene kan fint benyttes i Extensor, men innen ny programoppdatering foreligger må terapeutene selv overvåke bruken av disse takstene. På takst C33 medfører det at man må selv sette takst C33a på pasient 1-3, og takst C33b på pasient nr 4-6 (programmet vil ikke kunne gjøre dette automatisk).
I Helfo-kontrollen vil man også få opp varsel om at takst A10 kun kan brukes på honorarpasienter. Dette varselet kan man bare ignorere, og det vil også forsvinne etter at ny oppdatering er installert.

Mer info om endringene i fysioterapi-takstplakakaten finner dere på NFFs forbundssider.

Har dere spørsmål knyttet til takstoppdateringen er det selvfølgelig bare å kontakte oss i Extensor, på support@extensor.no, evt tlf 755 33 300 – tast 1 for support.

 

 

29.06.16 RM

Godkjent for E-resept!

Etter måneder med utvikling, testing og dokumentasjon så var Extensors løsning for E-resept gjennom akseptansetest hos Direktoratet for E-helse i 2016, og fikk da grønt lys for å gå i gang med pilotering av E-resept hos utvalgte kunder. Prosessen har dessverre blitt noe forsinket, men E-resept skal nå ut i produksjon hos 3 pilotkunder, innenfor ulike kundesegmenter. Pilotfasen vil foregå over ca 3 måneder, og vi håper å ha E-resept klar til allmenn lansering i begynnelsen av 2018. Nærmere informasjon vil komme når det nærmer seg lansering.

Ved spørsmål om E-resept, ta kontakt med vår support på tlf 75 53 33 00.

09/2017 RM

Extensor og Windows 10

Microsoft har nå lansert sitt nye operativsystem, Windows 10. Dette vil være gratis for alle som allerede har Windows 7 eller 8 og vil være tilgjengelig via Windows Update.

 

Vi gjør oppmerksom på at det er et par forutsetninger som må oppfylles for at man skal kunne kjøre Extensor på Windows 10:

1. Man må ha Extensor versjon 1.22.3 eller nyere.

2. Denne krever også at man oppdaterer SQL Server instansen til minimum 2008 R2 om denne skal kjøre lokalt på den samme maskinen.

3. Man må endre klokkeslettformatet i Windows for at Extensor skal fungere ordentlig. Det vil si at klokka bør vise HH:MM, altså bruke kolon, ikke punktum. Om dette ikke er rettet, så vil du få feilmeldinger i Planleggeren i Extensor.

Om du har kvitteringskriver, kan du kontakte oss for kompatibilitet.

Om du har bankterminal fra Payex må driverne for denne oppdateres for at denne skal fungere i Windows 10.

 

Er du usikker på hva alt dette betyr? — Ta kontakt med Extensor på tlf 755 33 300 og tast 2 for teknisk, eller send oss en mail på support@extensor.no så hjelper vi deg med dette.

 

Endret 06/2016 HR

Ny versjon og nye takster

Versjon 1.22 er lansert i dag, 30.juni.

For å lese hva som er nytt kan man lese versjonsbrevet.

Samtidig er nye takster for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer lagt ut for nedlastning. Se oppskrift her for hvordan oppdaterer takstene.

Oppdaterer man programvaren blir de nye takstene automatisk lagt inn.

 

Kontakt oss gjerne på support@extensor.no, evt tlf 755 33 300 hvis dere har spørsmål knyttet til den nye versjonen.