Kjære Extensor kunde

Bemanning og drift i Extensor har i den siste tiden vært sterkt redusert pga sykdom hos nøkkelpersoner i selskapet. Dette har igjen ført til at vi ikke har vært tilgjengelige nok for våre kunder. Dette er svært beklagelig. Situasjonen er nå løst, og nøkkelpersoner er tilbake i sin vante posisjoner.  En Bodøbasert investorgruppe har fra og med i dag overtatt aksjemajoriteten i Extensor AS gjennom kjøp av PLM Holding AS aksjepost i Extensor AS.

 

Den nye majoritetseieren vil sammen med de opprinnelige gründerne og selskapets øvrige ansatte utvikle selskapet videre, og sørge for at våre kunder får den oppmerksomhet og service som de fortjener. Det vil naturlig nok være mange innrapporterte saker, og prosjekter som nå skal ferdigstilles ila kort tid. Arbeidet med å strukturere dette er igangsatt og vi forventer raskt å være over i tilnærmet normal drift igjen. Vi vil ila kort tid også lansere en ny versjon av Extensor som imøtekommer myndighetskrav for de kunder hvor dette gjelder.

 

Selskapet er fra og med i dag i full drift, og alle ansatte er nå tilbake på jobb. Fra og med 24. Januar 2017 vil Børge Johansen ta over som daglig leder av selskapet, og ny styreleder vil være Svenn Are Jenssen.

 

Eventuelle spørsmål knyttet til eierskiftet kan rettes til:

 

Daglig leder Børge Johansen telefon 95 02 77 79, eller send meg en e-post på borge@extensor.no

Styreleder Svenn Are Jenssen telefon 91 51 88 14

 

Dette har vært en svært utfordrende tid for kunder og ansatte i Extensor. Vi vil takke våre kunder for å ha vist oss tålmodighet i en krevende tid, og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet. Vi vil nå jobbe hardt for at kundesaker løses så raskt som mulig.

 

24.01.2017 FL

Egenandelstak 2 – Ny versjon

I forbindelse med automatisering av egenandelstak 2 fra 1. januar 2017, lanseres versjon 1.25 av Extensor.

Det er i første omgang kun rehabiliteringsinstitusjoner, fysioterapeuter og andre som er berørt av regelendringene relatert til døgn- og dagbehandling, fjerning av sykdomslisten og heving av aldersgrensen for fritak fra egenandeler som må oppdatere til versjon 1.25.

Vi har tidligere meldt at det for fysioterapeuter er tilstrekkelig å oppdatere takstene, jf. veiledning til oppdatering av nye takster i nyhetssak fra 28.12.2016. Disse bør nå oppdatere til versjon 1.25.3 for fjerning av sykdomslisten for full refusjon som utløp fra nyttår, samt heving av aldersgrensen for fritak fra egenandeler fra 12 til 16 år.

For Rehabiliteringsinstitusjoner vil den elektroniske innrapporteringen av egenandelene erstatte dagens papirbaserte innrapportering av fakturaer til Helseforetakene. For rehabilitering er det fastsatt egen takstplakat med egne takster for egenandelene ved døgn- og dagbehandling. Se veiledning til oppdatering til nye takster i nyhetssak fra 28.12.2016.

Oppdatering til versjon 1.25.3 finner man på denne linken.

Videre er det viktig å sette seg inn i følgende veiledninger:
(Disse finner du også under «Opplæring\Brukermanualer»)

Nye takster fra 1.januar 2017

Oppdaterte takstplakater med takstendringer med virkning fra 1.januar 2017 for fysioterapeuter, kiropraktorer og poliklinikk/POLK er nå tilgjengelig for nedlasting.

Takster for rehabiliteringsinstitusjoner er også tilgjengelige, men disse krever nyeste versjon 1.25.0 av Extensor 05 som vil bli gjort tilgjengelig innen kort tid.

Oppskrift for hvordan man oppdaterer takstplakaten sin finner man på denne linken.

OBS! Pga. nytt filformat i takstplakaten så må man ha versjon 1.22.2 eller nyere av Extensor 05 for å oppdatere takstplakaten.

Har dere spørsmål knyttet til takstoppdateringen kontakt oss på support@extensor.no, evt tlf 755 33 300 – tast 1 for support.

Nye takster fra 1.juli 2016

For mange faggrupper kommer det takstendringer med virkning fra 1.juli 2016. Vi har nå lagt ut oppdaterte takstplakater for de det gjelder, bl.a. leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktorer m.m.

Oppskrift for hvordan man oppdaterer takstplakaten sin finner man på denne linken.
OBS#1! Pga nytt filformat i takstplakaten så må man ha versjon 1.23.5 eller nyere av Extensor for å oppdatere takstplakaten.

OBS#2! For fysioterapeuter er det omfattende endringer i takstplakaten. Et par av disse påvirker funksjonaliteten knyttet til Helfo-kontrollen på en måte som gjør at det må gjøres endringer i programkoden. Vi jobber med å få dette på plass, og regner med å ha dette klart i løpet av juli måned. Ny versjon og link til nedlastning vil bli sendt ut til alle når denne er klar. Rent konkret gjelder dette disse takstene:

  • Takst C33 utvides til å gjelder for inntil 6 barn, og splittes i to takster, C33a for de første tre og C33b for de neste tre
  • Takst A10 kan benytte for alle pasienter, ikke bare honorartakstpasienter

Disse to takstene kan fint benyttes i Extensor, men innen ny programoppdatering foreligger må terapeutene selv overvåke bruken av disse takstene. På takst C33 medfører det at man må selv sette takst C33a på pasient 1-3, og takst C33b på pasient nr 4-6 (programmet vil ikke kunne gjøre dette automatisk).
I Helfo-kontrollen vil man også få opp varsel om at takst A10 kun kan brukes på honorarpasienter. Dette varselet kan man bare ignorere, og det vil også forsvinne etter at ny oppdatering er installert.

Mer info om endringene i fysioterapi-takstplakakaten finner dere på NFFs forbundssider.

Har dere spørsmål knyttet til takstoppdateringen er det selvfølgelig bare å kontakte oss i Extensor, på support@extensor.no, evt tlf 755 33 300 – tast 1 for support.

 

 

29.06.16 RM

Godkjent for E-resept!

Etter måneder med utvikling, testing og dokumentasjon så var Extensors løsning for E-resept gjennom akseptansetest hos Direktoratet for E-helse i 2016, og fikk da grønt lys for å gå i gang med pilotering av E-resept hos utvalgte kunder. Prosessen har dessverre blitt noe forsinket, men E-resept skal nå ut i produksjon hos 3 pilotkunder, innenfor ulike kundesegmenter. Pilotfasen vil foregå over ca 3 måneder, og vi håper å ha E-resept klar til allmenn lansering i begynnelsen av 2018. Nærmere informasjon vil komme når det nærmer seg lansering.

Ved spørsmål om E-resept, ta kontakt med vår support på tlf 75 53 33 00.

09/2017 RM

Extensor og Windows 10

Microsoft har nå lansert sitt nye operativsystem, Windows 10. Dette vil være gratis for alle som allerede har Windows 7 eller 8 og vil være tilgjengelig via Windows Update.

 

Vi gjør oppmerksom på at det er et par forutsetninger som må oppfylles for at man skal kunne kjøre Extensor på Windows 10:

1. Man må ha Extensor versjon 1.22.3 eller nyere.

2. Denne krever også at man oppdaterer SQL Server instansen til minimum 2008 R2 om denne skal kjøre lokalt på den samme maskinen.

3. Man må endre klokkeslettformatet i Windows for at Extensor skal fungere ordentlig. Det vil si at klokka bør vise HH:MM, altså bruke kolon, ikke punktum. Om dette ikke er rettet, så vil du få feilmeldinger i Planleggeren i Extensor.

Om du har kvitteringskriver, kan du kontakte oss for kompatibilitet.

Om du har bankterminal fra Payex må driverne for denne oppdateres for at denne skal fungere i Windows 10.

 

Er du usikker på hva alt dette betyr? — Ta kontakt med Extensor på tlf 755 33 300 og tast 2 for teknisk, eller send oss en mail på support@extensor.no så hjelper vi deg med dette.

 

Endret 06/2016 HR

Ny versjon og nye takster

Versjon 1.22 er lansert i dag, 30.juni.

For å lese hva som er nytt kan man lese versjonsbrevet.

Samtidig er nye takster for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer lagt ut for nedlastning. Se oppskrift her for hvordan oppdaterer takstene.

Oppdaterer man programvaren blir de nye takstene automatisk lagt inn.

 

Kontakt oss gjerne på support@extensor.no, evt tlf 755 33 300 hvis dere har spørsmål knyttet til den nye versjonen.