Egenandelstak 2 – Ny versjon

I forbindelse med automatisering av egenandelstak 2 fra 1. januar 2017, lanseres versjon 1.25 av Extensor.

Det er i første omgang kun rehabiliteringsinstitusjoner, fysioterapeuter og andre som er berørt av regelendringene relatert til døgn- og dagbehandling, fjerning av sykdomslisten og heving av aldersgrensen for fritak fra egenandeler som må oppdatere til versjon 1.25.

Vi har tidligere meldt at det for fysioterapeuter er tilstrekkelig å oppdatere takstene, jf. veiledning til oppdatering av nye takster i nyhetssak fra 28.12.2016. Disse bør nå oppdatere til versjon 1.25.3 for fjerning av sykdomslisten for full refusjon som utløp fra nyttår, samt heving av aldersgrensen for fritak fra egenandeler fra 12 til 16 år.

For Rehabiliteringsinstitusjoner vil den elektroniske innrapporteringen av egenandelene erstatte dagens papirbaserte innrapportering av fakturaer til Helseforetakene. For rehabilitering er det fastsatt egen takstplakat med egne takster for egenandelene ved døgn- og dagbehandling. Se veiledning til oppdatering til nye takster i nyhetssak fra 28.12.2016.

Oppdatering til versjon 1.25.3 finner man på denne linken.

Videre er det viktig å sette seg inn i følgende veiledninger:
(Disse finner du også under «Opplæring\Brukermanualer»)