Godkjent for E-resept!

Etter måneder med utvikling, testing og dokumentasjon så var Extensors løsning for E-resept gjennom akseptansetest hos Direktoratet for E-helse i 2016, og fikk da grønt lys for å gå i gang med pilotering av E-resept hos utvalgte kunder. Prosessen har dessverre blitt noe forsinket, men E-resept skal nå ut i produksjon hos 3 pilotkunder, innenfor ulike kundesegmenter. Pilotfasen vil foregå over ca 3 måneder, og vi håper å ha E-resept klar til allmenn lansering i begynnelsen av 2018. Nærmere informasjon vil komme når det nærmer seg lansering.

Ved spørsmål om E-resept, ta kontakt med vår support på tlf 75 53 33 00.

09/2017 RM