Kjære Extensor kunde

Bemanning og drift i Extensor har i den siste tiden vært sterkt redusert pga sykdom hos nøkkelpersoner i selskapet. Dette har igjen ført til at vi ikke har vært tilgjengelige nok for våre kunder. Dette er svært beklagelig. Situasjonen er nå løst, og nøkkelpersoner er tilbake i sin vante posisjoner.  En Bodøbasert investorgruppe har fra og med i dag overtatt aksjemajoriteten i Extensor AS gjennom kjøp av PLM Holding AS aksjepost i Extensor AS.

 

Den nye majoritetseieren vil sammen med de opprinnelige gründerne og selskapets øvrige ansatte utvikle selskapet videre, og sørge for at våre kunder får den oppmerksomhet og service som de fortjener. Det vil naturlig nok være mange innrapporterte saker, og prosjekter som nå skal ferdigstilles ila kort tid. Arbeidet med å strukturere dette er igangsatt og vi forventer raskt å være over i tilnærmet normal drift igjen. Vi vil ila kort tid også lansere en ny versjon av Extensor som imøtekommer myndighetskrav for de kunder hvor dette gjelder.

 

Selskapet er fra og med i dag i full drift, og alle ansatte er nå tilbake på jobb. Fra og med 24. Januar 2017 vil Børge Johansen ta over som daglig leder av selskapet, og ny styreleder vil være Svenn Are Jenssen.

 

Eventuelle spørsmål knyttet til eierskiftet kan rettes til:

 

Daglig leder Børge Johansen telefon 95 02 77 79, eller send meg en e-post på borge@extensor.no

Styreleder Svenn Are Jenssen telefon 91 51 88 14

 

Dette har vært en svært utfordrende tid for kunder og ansatte i Extensor. Vi vil takke våre kunder for å ha vist oss tålmodighet i en krevende tid, og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet. Vi vil nå jobbe hardt for at kundesaker løses så raskt som mulig.

 

24.01.2017 FL