Mulig nedetid mot Norsk Helsenett onsdag 07.06.2017

FUNN IT melder at Norsk Helsenett og Broadnet vil legge om sambandet de har inn mot FUNN AS onsdag 7.juni 2017 kl.1400 – 1600.

I praksis så skal NHNs router tas vekk og sambandet flyttes til Funns brannmur, etter ønske fra NHN. Forhåpentligvis går dette raskt og smidig uten brudd, men det er satt av 2 timer der man kan forvente brudd mot NHN. Dette vil kunne gi problemer knyttet til DIPS, HELFO og Fürst Forum.

Eventuelle henvendelser bes rettes til Funns helpdesk; www.funn.no/tlf 02448.