Nye fysioterapitakster fra 1.oktober

Med virkning fra 1.oktober er det endringer i fysioterapi-takstplakaten. Kort oppsummert er det disse endringene som trer i kraft:

  • Takstene A2a-f utgår, og blir erstattet av de nye takstene A3a og A3b.
  • Ny takst: A4 – enkel pasientkontakt

Takst A3b er en takst som kan gjentas opptil 6 ganger på samme konsultasjon. For å kunne registrere gjentatt bruk av taksten må man markere dette med stjernetegn + antall repetisjoner bak taksten. Dette skriver man inn bak selve taksten i regningskortet. Hvis man har en 60 minutters konsultasjon setter man opp dette slik: A3a, A3b*4.

Da vises dette slik i regningskortet.

Fra neste versjon av Extensor vil man også kunne repetere A3b-taksten ved å velge taksten gjentatte ganger fra takstplakaten, på lik linje med f.eks A8b og A9b.

For de av våre fysioterapeut-kunder som er på Funn / Extensor Online så vil vi legge inn den nye takstplakaten i løpet av helgen 28.-30.09, slik at takstene er klare til bruk fra mandag 1.oktober.

Kunder som som kjører lokal installasjon av Extensor kan kjøre takstoppdateringen manuelt fra mandag morgen. Oppskrift på hvordan takstoppdateringen gjøres finner man ved å gå til denne siden, og trykke på «Hvordan oppdaterer jeg takstplakaten i Extensor05?»

Har dere spørsmål til denne takstoppdateringen er det bare å ta kontakt med oss!