Nye takster fra 1.juli 2016

For mange faggrupper kommer det takstendringer med virkning fra 1.juli 2016. Vi har nå lagt ut oppdaterte takstplakater for de det gjelder, bl.a. leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktorer m.m.

Oppskrift for hvordan man oppdaterer takstplakaten sin finner man på denne linken.
OBS#1! Pga nytt filformat i takstplakaten så må man ha versjon 1.23.5 eller nyere av Extensor for å oppdatere takstplakaten.

OBS#2! For fysioterapeuter er det omfattende endringer i takstplakaten. Et par av disse påvirker funksjonaliteten knyttet til Helfo-kontrollen på en måte som gjør at det må gjøres endringer i programkoden. Vi jobber med å få dette på plass, og regner med å ha dette klart i løpet av juli måned. Ny versjon og link til nedlastning vil bli sendt ut til alle når denne er klar. Rent konkret gjelder dette disse takstene:

  • Takst C33 utvides til å gjelder for inntil 6 barn, og splittes i to takster, C33a for de første tre og C33b for de neste tre
  • Takst A10 kan benytte for alle pasienter, ikke bare honorartakstpasienter

Disse to takstene kan fint benyttes i Extensor, men innen ny programoppdatering foreligger må terapeutene selv overvåke bruken av disse takstene. På takst C33 medfører det at man må selv sette takst C33a på pasient 1-3, og takst C33b på pasient nr 4-6 (programmet vil ikke kunne gjøre dette automatisk).
I Helfo-kontrollen vil man også få opp varsel om at takst A10 kun kan brukes på honorarpasienter. Dette varselet kan man bare ignorere, og det vil også forsvinne etter at ny oppdatering er installert.

Mer info om endringene i fysioterapi-takstplakakaten finner dere på NFFs forbundssider.

Har dere spørsmål knyttet til takstoppdateringen er det selvfølgelig bare å kontakte oss i Extensor, på support@extensor.no, evt tlf 755 33 300 – tast 1 for support.

 

 

29.06.16 RM