EXTENSOR 05

HELHETLIG PASIENTADMINISTRASJON

Journal- og administrasjonssystemet Extensor 05 sørger for å knytte ulike helsefaggrupper tettere sammen i ett og samme system. Systemet har åpnet nye muligheter for tverrfaglig drift, og ivaretar alle vesentlige prosesser fagpersonell står overfor i hverdagen. Extensor 05 er utviklet i tett samarbeid med Norges største aktører innenfor ulike fagfelt i helsesektoren.