Helhetlig pasientadministrasjon

I Extensor tenker vi totalløsninger. Vi mener fremtiden ligger i å sørge for totale løsninger som dekker størst mulig grad av alle administrative prosesser. I tillegg til et tverrfaglig fokus, er det viktig å dekke funksjonalitet for økonomi og regnskap, statistikkføring, rapporter m.m.

Våre systemer skal i like stor grad være et fullverdig støttesystem for den administrative driften. Det skal være enkelt å hente ut rapporter og overføre regnskapsgrunnlag til eksterne økonomisystem, samt regnskapsfører.

Driftssystemet er knutepunktet for hele virksomhetens drift:

NAV/HELFO
For de institusjoner/behandlere som får refusjon fra HELFO sørger Extensor 05 for at refusjonen blir ivaretatt på riktig måte fra det tidspunktet behandlingen blir lagt inn i planlegger og t.o.m innsending av refusjonskrav til HELFO. Alle konsultasjoner har egne takster som skal godkjennes av trygdeoppgjørskontorene. Extensor foretar kontroller og håndterer denne rapporteringen.

For virksomheter med krav om rapportering til NAV, støtter Extensor følgende former for NPR- rapportering:

 • NPR-melding rehab. (Excel)
 • NPR-melding spesialist/poliklinikk (xml, «den fulle npr-meldingen»)
 • NPR-venteliste (xml)
 • NPR-BKM (erstatter POLK) (xml)
 • NPR-TSB (rus) (xml)
 • NPR-ident-melding (xml)

Pasient/bedrift
Extensor 05 ivaretar kundens behov for all administrasjon opp mot pasienter og/eller bedrifter. I dette ligger blant annet:

 1. Å registrere relevant informasjon om kunden/pasienten/klienten eller bedrifter og ansatte.
 2. Å planlegge tidspunkt for konsultasjoner.
 3. Å dokumentere pasientbehandlingen.
 4. Å sikre helsevirksomhetens behov for egen kasseløsning.
 5. Å sikre muligheten til å sende rapporter til det offentlige, kunder, bedrifter og regnskapsrapporter.
 6. Å håndtere gruppeaktiviteter.
 7. Å ivareta kunder som er tilknyttet bedrifter.
 8. Å sørge for integrasjon mot eksterne regnskapssystemer.

Internett/mobilnett
Extensor 05 har egne løsninger for masseutsendelse av e-post og SMS. Kunder kan på denne må kommunisere med den enkelte pasient/kunde ved hjelp av e-post og SMS, eksempelvis i forbindelse med innkallinger til behandling. Egne integrasjoner mot bookingløsninger gjør det enkelt å booke timer hos behandler eller til gruppeaktiviteter.

Oppdatering av adresseregister, informasjon fra Felleskatalog etc. lastes enkelt ned fra internett og inn i Extensor 05.

Sykehus, laboratorier og andre helseinstitusjoner
Extensor 05 kommuniserer med blant annet sykehus, laboratorier og andre helseinstitusjoner igjennom en egenutviklet løsning, Extensor Link. Extensor Link tar utgangspunkt i DIPS Communicator som er en komplett og moderne EDI-programvare for alle aktører i helsesektoren som ønsker å kommunisere pasientsensitiv informasjon på en sikker og effektiv måte. DIPS Communicator er den ledende og mest utbredte kommunikasjonsløsningen innenfor helsesektoren i Norge. Extensor Link og DIPS Communicator ivaretar alle behov med hensyn til meldingstyper, meldingssikkerhet, integrasjon, logging, meldingsformater, meldingskonvertering, transport og lagring av meldinger.
Betalingsterminal og kasseløsning
Extensor 05 har egen integrasjon med betalingsterminaler fra Payex Solutions. Kunder kan også benytte kasseskuffer og kvitteringsskriver for å få den totale kasseløsningen.
Økonomisystem
Det er laget kommunikasjonsløsninger (eksport/import løsninger) med en rekke kjente økonomi- og inkassosystemer som finnes på markedet i dag.
BBS
Extensor 05 er godkjent for bruk i forbindelse med avtalegiro, samt OCR.
Integrasjon mot ekstern apparatur
Extensor 05 har integrasjoner med de aller fleste spirometri, audiometri og EKG apparater på markedet i dag.