Alle moduler og funksjoner i Extensor 05

Her finner du en total oversikt over alle moduler og funksjoner i Extensor 05. Modulene leveres til den enkelte helsefaggruppe etter behov og ønsket modulpakke. På denne måten benytter den enkelte faggruppe kun de moduler og funksjoner som er relevante ift deres daglige bruk.