Om Extensor 05

Her kan du lese mer om Extensor 05, og på denne måten bli kjent med markedets mest helhetlige journal og administrasjonssystem for helsevirksomheter.