Smarte hoder – smarte løsninger

Vår systemplattform er tilrettelagt for å optimalisere et tettere samarbeid på tvers av faggrupper. Våre produkter er et resultat av høyt kompetent personale, med lang klinisk erfaring.

Slik knytter vi faggrupper tettere sammen:

  • Ett system uten løse integrasjoner!
  • De ulike faggruppene utformer sine ”innstillinger” i systemet, basert på profesjon.
  • Pasientjournaler kan deles ut fra tildelt rolle og tilgangsbestemmelser.
  • Forenklet tilgang til journalelementer, og på denne måten, en forsterket forståelse av pasientens situasjon.
  • Journalressurser som dokumentmaler, standard skjema, oppsett for bruk, gjøres etter egen faggruppes skreddersøm.
  • Enkel tilgang til å se ressursbruk, uavhengig av hvilken faggruppe behandleren tilhører.
  • Ett system som støtter opp om alle faggruppenes rapporteringsformer, til kunder, internt eller mot HELFO.
  • Ett regnskap med aktuelle regnskapsrapporter. Enkel tilgang til å se omsetning differensiert på ulike faggrupper, eller de ulike behandlerne.
  • Ett system som dekker de ulike helseaktørenes hovedoppgaver, men som muliggjør en ny dimensjon for samhandling!

Hvorfor drifte flere EPJ spesialsystemer, når virksomheten kan benytte samme system for alle de kritiske prosessene tilknyttet daglig drift?

Ved å investere i Extensor sine løsninger, sørger du for effektiv drift, og større grad av kostnadsbesparelse.

Det koster mindre å forholde seg til en og samme leverandør!