Videoguider

Nye brukere:
Hvordan registrere nye ansatte og opprette brukerkonto til disse.

Ny pasient:
Hvordan registrere ny pasient, og opprette beh.serie

Basis Journal:
Viser basis funksjonalitet i Sammendrag og Notater

Strukturert input:
Viser hvilke muligheter som ligger i denne funksjonen i Journal/Notater

Dagpasient:
Videoen viser hvordan man registrerer dagpasienter i Extensor

Gavekort:
Viser hvordan man bruker gavekort-funksjonaliteten i Extensor.

Spørreundersøkelser:
Viser hvordan man administrerer spørreundersøkelser.

Extensor Import
Viser hvordan man enkelt importerer ansattelister inn i Bedrifter.