KUNDESENTER

755 33 300

Tast 1 for Support
Tast 2 for Teknisk
Tast 3 for Salg
Tast 4 for Administrasjon


SUPPORT@EXTENSOR.NO

For å melde inn en ny supportsak

SALG@EXTENSOR.NO

For salgshenvendelser og spørsmål om pristilbud

FIRMAPOST@EXTENSOR.NO

For administrative henvendelser og fakturaspørsmål,
samt databehandleravtale og GDPR-spørsmål