Velkommen til Extensor

Extensor AS leverer EPJ- system som ivaretar alle aspekter ved pasientadministrasjon. Systemene er ideell for bruk i tverrfaglige klinikker, institutter, rehabiliteringsvirksomheter, bedriftshelsetjenester, institusjoner og mindre sykehus.

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud.

Extensor 05

Journal- og administrasjonssystemet Extensor 05 retter søkelyset på de reelle problemstillinger helsevirksomheter står ovenfor i dag og benyttes av opp mot 600 helsevirksomheter i Norge.